Våra Användarvillkor

Användningen av sajten activetrips.se regleras av Användarvillkoren nedan.
 Var god läs igenom Användarvillkoren innan du använder activetrips.se. Genom att använda sajten så godkänner du Användarvillkoren.
Detta Avtal med Användarvillkor (”Avtalet”) innehåller de juridiskt bindande villkoren för din användning av Active Trips Tjänster. Genom att använda Active Trips Tjänster accepterar du att vara bunden av detta Avtal, oavsett om du är en ”Besökare” (vilket betyder att du helt enkelt surfar på Active Trips Webbplats), eller ”Medlem” (vilket betyder att du har registrerat dig hos Active Trips). Med ”Användare” menar vi en Besökare eller Medlem. Du har endast rätt att använda
Active Trips Tjänster (oavsett om din åtkomst eller användning är avsiktlig eller inte) om du accepterar att följa alla tillämpliga lagar och detta Avtal. Innehållet och informationen på den här Webbplatsen (däribland, men utan att begränsas till, resetjänsters pris, information och tillgänglighet), liksom programvaran och infrastrukturen som används för att tillhandahålla sådant innehåll och sådan information, tillhör Stockholm Active Trips AB (”Active Trips”) eller dess närstående bolag, leverantörer och försäljare av tjänster.

Active Trips kan från tid till annan göra ändringar i detta Avtal och sådana ändringar kommer att gälla från och med att de läggs upp på Active Trips Webbplats. Du accepterar att vara bunden av samtliga ändringar av detta Avtal när du använder Active Trips Tjänster efter att sådana ändringar har publicerats. Det är därför viktigt att du granskar detta Avtal med jämna mellanrum när du besöker Active Trips Webbplats så att du är uppdaterad om eventuella ändringar.


Beskrivning av Tjänsten 

Active Trips tillhandahåller Besökare en samlingsplats med verktyg och resurser för att söka, planera och dela resetjänster, inklusive samarbetsverktyg och söktjänster på nätet som existerar idag eller utvecklas i framtiden, däribland men utan att begränsas till, programvara som ingår i sådana verktyg och tjänster (”Tjänsten”). 
Active Trips är inte en resebyrå eller försäljare. Active Trips verktyg för att söka och planera resor är avsedda att hjälpa användare att se vilka reserelaterade tjänster som finns tillgängliga. Efter att du har sökt, planerat eller delat resetjänster på Active Trips kan du välja om du vill gå vidare till en utomstående försäljares webbplats eller mobila sida, där du kan genomföra en bokning. Active Trips bär inget ansvar för användarvillkoren eller sekretesspolicyn som gäller på de webb- eller mobilsajter där du genomför din bokning. Active Trips uppmanar dig att läsa användarvillkoren och sekretesspolicyn som gäller för säljarens webb- eller mobilsajter. 

Du är införstådd med och godkänner att Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och att Active Trips inte bär något ansvar för tjänstens innehåll, problem med leveransen av tjänster, eller fel vid sökning eller lagring av någon användarinformation, raderande, användarkommunikation eller personliga inställningar. Active Trips är en gratistjänst för din privata och icke-kommersiella användning. 

Active Trips lämnar ingen utfästelse eller garanti avseende riktigheten hos och avsäger sig ansvar för felaktigheter avseende information och beskrivningar som visas på dess Webbplats (däribland, men utan att begränsas till, fotografier, listor över faciliteter, allmänna produktbeskrivningar, o.s.v.), som består av information och dess uppladdning från respektive leverantör. 

Du garanterar att du är minst 18 år gammal och har juridisk kapacitet att ingå detta avtal och använda den här Webbplatsen i enlighet med samtliga Användarvillkor häri. Du accepterar att du kommer att vara ekonomiskt ansvarig för all din användning av den här Webbplatsen (liksom för andras användning av din profil, däribland men utan att begränsas till, minderåriga som bor tillsammans med dig). Du garanterar också att all information som tillhandahålls av dig eller av medlemmar i ditt hushåll med hjälp av den här Webbplatsen är sann och korrekt. Du förstår att alla köp på tredje parters webbsidor eller mobila sidor görs i enlighet med villkoren som anges på den leverantörens webb- eller mobila sidor.

Personuppgifter
Active Trips utför all hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR, EU:s integritetslagstiftning. 

Vilka uppgifter vi samlar in och hur vi samlar in personuppgifter

Active Trips samlar endast in personuppgifter som är relevanta för det ändamål som beskrivs i detta Avtal. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. uppgifter om namn, e-postadress, IP-adress, uppgifter för att underlätta användandet av Tjänsten (såsom inloggning), användarhistorik, uppgifter om medlemskap, information om ditt resesällskap och annan information du lämnar vid användning av Tjänsten.

Uppgifter som samlas in vid utskick av en förfrågan
De personuppgifter som du lämnat till Active Trips i samband med en bokningsförfrågan av en resa behandlar Active Trips under kundförhållandet för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Uppgifterna lämnas därvid ut till Active Trips samarbetspartners. En kopia på din förfrågan skickas ut till dig på det mejladress du har angivit för att bli kontaktad av arrangören. I samband med utskick av en bokningsförfrågan lämnar du som kund följande personuppgifter; namn, mejl, resedatum, antal resenärer och meddelande till samarbetspartnern. 

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss på e-post eller Webbens formulär. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn och mejl.

Uppgifter som samlas in via Mina sida
Om du registrerar en profil på activetrips.se (Mina sida) samlar vi in din e-postadress för att skapa inloggning. Vi samlar också in uppgift om ditt användarnamn. På Mina sida kan du sedan se dina sparade resor från dina sökningar på sajten samt välja att lämna uppgifter om namn. Du kan när som helst radera din profil och då tas all din profilinformation bort från vår databas.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på Active Trips nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. När du anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrevet via mejl accepterar du att Active Trips regelbundet får använda din mejladress för att skicka dig nyheter, marknadsinformation och annan kommunikation. I samband med varje marknadsföringsutskick har du möjlighet att kostnadsfritt och enkelt avregistrera dig från våra utskick. 

Hantering och lagring av personuppgifter
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. 

Utveckling av tjänster och service

Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder förutom att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels vår Webbplats, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. Det gäller också utveckling av våra produkter efter kunders önskemål och beteende och för att t.ex. åtgärda brister eller öka säkerheten. Vi använder  anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser.

När Active Trips har en skyldighet enligt lag
Behandling av dina personuppgifter kan också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagring & lagringstider
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom EU/EES, men kan överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES. T.ex. om en partner/underleverantör är i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

Vi sparar de personuppgifter vi samlar in i två (2) år eller så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. De lagstadgade kraven enligt andra lagar styr hur länge vi måste spara dina uppgifter. På Mina Sida sparas de uppgifter du har registrerat så länge användaridentiteten är aktiv. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Dina rättigheter
Du har rätt att, genom en skriftlig undertecknad ansökan, (kostnadsfritt en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda dina uppgifter för marknadsföringsändamål genom att avregistrera dig i våra nyhetsbrevs mejl.

För vidare kontakt kan du kan skicka ett brev eller mejla till support:
Stockholm Active Trips AB, Personuppgiftsansvarig
, 
Karlbergsvägen 72b, 113 35 Stockholm
, Sverige. 
E-mail: support@activetrips.se.

Organisationsnummer: 559119–7313 

Vid klagomål
Den som anser att ett företag bryter mot GDPR eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats

Cookies
En cookie (kakfil) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Active Trips använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part.
Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (sessionscookies). Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet. Sessionscookies sparas tillfälligt och försvinner när du stänger webbläsaren. Vi använder uteslutande session cookies förutom vid inloggning av Min sida då sätts en cookie som lagras och som används för att logga in användaren när de besöker Webbplatsen igen.
 
Cookies från tredje part 

Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad/aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är tillfälliga cookies (sessionscookies).

Ändring av Tjänsten

Active Trips förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller upphöra med, antingen tillfälligt eller permanent, Tjänsten (eller någon del av den), vare sig Active Trips meddelar detta i förväg eller inte. Du godkänner att Active Trips inte kommer att bära något ansvar gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan ändring, något sådant avbrott eller upphörande av Tjänsten helt eller delvis.

Upphörande

Du godkänner att Active Trips ensidigt och utan förvarning får radera din profil och din tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan. Grund till en sådan avstängning kan innefatta, utan att begränsas till: (a) brott mot eller överträdelser av dessa Användarvillkor eller Active Trips övriga avtal eller riktlinjer, (b) krav från polismyndigheter eller andra statliga myndigheter, (c) en begäran från dig (radering av konto som du påbörjat), (d) nedstängning av eller väsentlig modifikation av Tjänsten (eller någon del av den), (e) oväntade tekniska eller säkerhetsfel eller problem), (f) att du har varit involverad i bedrägeri eller andra olagliga aktiviteter. 

Friskrivning

Förväntningar på Tjänsten
Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick”. Active Trips lämnar inte några garantier på att (i) Tjänsten kommer att uppfylla dina krav, (ii) Tjänsten kommer att tillhandahållas utan avbrott, i rätt tid, eller felfritt, (iii) resultaten som härrör från användningen av Tjänsten är riktiga, (iv) att kvaliteten på någon av produkterna, tjänsterna, informationen eller något material som inhandlas eller införskaffas av dig genom Tjänsten uppfyller dina krav, och (v) att eventuella fel på Tjänsten kommer att rättas till. Informationen, programvaran och tjänsterna på Webbplatsen kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. 
Active Trips lämnar ingen garanti avseende riktigheten hos, och avsäger sig ansvar för felaktigheter avseende information och beskrivningar som visas på dess Webbplats (däribland, men utan att begränsas till, fotografier, listor över faciliteter, allmänna produktbeskrivningar, o.s.v.), som består av information och dess uppladdning från respektive leverantör. 


Inga utfästelser & rekommendationer
Active Trips lämnar inga garantier avseende tjänsterna som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer. Active Trips gör inga utfästelser gällande huruvida information, produkter och tjänster på denna Webbplats är lämpliga för något ändamål och det faktum att en produkt eller tjänst finns med på Webbplatsen innebär inte att Active Trips stödjer produkten eller tjänsten. Alla sådana tjänster tillhandahålls följaktligen utan garanti av något slag. 


Skadeersättning
Active Trips kommer inte att behöva betala skadestånd eller annan form av ersättning eller hållas ansvarig för några direkta eller indirekta skador, följdskador, oförutsedda eller särskilda skador som härrör från, eller på något sätt står i samband med, användningen av den här Webbplatsen.
Utan hinder av detta ska i vart fall det totala, kumulativa ansvar som vilar på Active Trips för skador enligt detta Avtal aldrig överstiga det belopp som Active Trips tjänar på produkten eller tjänsten som sådant skadestånd gäller.

Ingen olaglig eller förbjuden användning

Som ett villkor för att du ska få använda den här Tjänsten garanterar du att du inte kommer att använda Tjänsten för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor eller lag. Active Trips uppmuntrar dig att använda våra tjänster för planering och delning av resor förutsatt att du följer Active Trips Användarvillkor.

Immateriella rättigheter

Du accepterar att du inte får kopiera, bakåtkompilera eller försöka upptäcka källkod, distribuera eller skapa härledda verk baserat på Tjänsten, helt eller delvis. Du accepterar att inte använda Tjänsten på något annat sätt än genom gränssnittet som tillhandahålls av Active Trips för användning när du får tillgång till Tjänsten. Därutöver äger eller licensierar Active Trips all programvara som är tillgänglig från denna Webbplats, däribland men utan att begränsas till, all HTML-kod och alla webbkontroller. Det är uttryckligen förbjudet att reproducera eller vidaredistribuera den här programvaran.


Resmål

Även om de flesta resor sker utan problem kan resor till vissa platser innebära risker. När Active Trips visar erbjudanden från leverantörer av sådana resmål innebär detta inte en utfästelse eller garanti från Active Trips att sådana resor kan rekommenderas eller är riskfria och Active Trips bär inget ansvar för skador eller förluster som inträffar som en följd av en resa till sådana platser.
Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet och dessa Allmänna villkor. Eventuell tvist som kan uppkomma i samband med detta Avtal eller användningen av Active Trips Webbplats ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Våra Användarvillkor

Användningen av sajten activetrips.se regleras av Användarvillkoren nedan.
 Var god läs igenom Användarvillkoren innan du använder activetrips.se. Genom att använda sajten så godkänner du Användarvillkoren.
Detta Avtal med Användarvillkor (”Avtalet”) innehåller de juridiskt bindande villkoren för din användning av Active Trips Tjänster. Genom att använda Active Trips Tjänster accepterar du att vara bunden av detta Avtal, oavsett om du är en ”Besökare” (vilket betyder att du helt enkelt surfar på Active Trips Webbplats), eller ”Medlem” (vilket betyder att du har registrerat dig hos Active Trips). Med ”Användare” menar vi en Besökare eller Medlem. Du har endast rätt att använda
Active Trips Tjänster (oavsett om din åtkomst eller användning är avsiktlig eller inte) om du accepterar att följa alla tillämpliga lagar och detta Avtal. Innehållet och informationen på den här Webbplatsen (däribland, men utan att begränsas till, resetjänsters pris, information och tillgänglighet), liksom programvaran och infrastrukturen som används för att tillhandahålla sådant innehåll och sådan information, tillhör Stockholm Active Trips AB (”Active Trips”) eller dess närstående bolag, leverantörer och försäljare av tjänster.

Active Trips kan från tid till annan göra ändringar i detta Avtal och sådana ändringar kommer att gälla från och med att de läggs upp på Active Trips Webbplats. Du accepterar att vara bunden av samtliga ändringar av detta Avtal när du använder Active Trips Tjänster efter att sådana ändringar har publicerats. Det är därför viktigt att du granskar detta Avtal med jämna mellanrum när du besöker Active Trips Webbplats så att du är uppdaterad om eventuella ändringar.


Beskrivning av Tjänsten 

Active Trips tillhandahåller Besökare en samlingsplats med verktyg och resurser för att söka, planera och dela resetjänster, inklusive samarbetsverktyg och söktjänster på nätet som existerar idag eller utvecklas i framtiden, däribland men utan att begränsas till, programvara som ingår i sådana verktyg och tjänster (”Tjänsten”). 
Active Trips är inte en resebyrå eller försäljare. Active Trips verktyg för att söka och planera resor är avsedda att hjälpa användare att se vilka reserelaterade tjänster som finns tillgängliga. Efter att du har sökt, planerat eller delat resetjänster på Active Trips kan du välja om du vill gå vidare till en utomstående försäljares webbplats eller mobila sida, där du kan genomföra en bokning. Active Trips bär inget ansvar för användarvillkoren eller sekretesspolicyn som gäller på de webb- eller mobilsajter där du genomför din bokning. Active Trips uppmanar dig att läsa användarvillkoren och sekretesspolicyn som gäller för säljarens webb- eller mobilsajter. 

Du är införstådd med och godkänner att Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och att Active Trips inte bär något ansvar för tjänstens innehåll, problem med leveransen av tjänster, eller fel vid sökning eller lagring av någon användarinformation, raderande, användarkommunikation eller personliga inställningar. Active Trips är en gratistjänst för din privata och icke-kommersiella användning. 

Active Trips lämnar ingen utfästelse eller garanti avseende riktigheten hos och avsäger sig ansvar för felaktigheter avseende information och beskrivningar som visas på dess Webbplats (däribland, men utan att begränsas till, fotografier, listor över faciliteter, allmänna produktbeskrivningar, o.s.v.), som består av information och dess uppladdning från respektive leverantör. 

Du garanterar att du är minst 18 år gammal och har juridisk kapacitet att ingå detta avtal och använda den här Webbplatsen i enlighet med samtliga Användarvillkor häri. Du accepterar att du kommer att vara ekonomiskt ansvarig för all din användning av den här Webbplatsen (liksom för andras användning av din profil, däribland men utan att begränsas till, minderåriga som bor tillsammans med dig). Du garanterar också att all information som tillhandahålls av dig eller av medlemmar i ditt hushåll med hjälp av den här Webbplatsen är sann och korrekt. Du förstår att alla köp på tredje parters webbsidor eller mobila sidor görs i enlighet med villkoren som anges på den leverantörens webb- eller mobila sidor.

Personuppgifter
Active Trips utför all hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR, EU:s integritetslagstiftning. 

Vilka uppgifter vi samlar in och hur vi samlar in personuppgifter

Active Trips samlar endast in personuppgifter som är relevanta för det ändamål som beskrivs i detta Avtal. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. uppgifter om namn, e-postadress, IP-adress, uppgifter för att underlätta användandet av Tjänsten (såsom inloggning), användarhistorik, uppgifter om medlemskap, information om ditt resesällskap och annan information du lämnar vid användning av Tjänsten.

Uppgifter som samlas in vid utskick av en förfrågan
De personuppgifter som du lämnat till Active Trips i samband med en bokningsförfrågan av en resa behandlar Active Trips under kundförhållandet för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Uppgifterna lämnas därvid ut till Active Trips samarbetspartners. En kopia på din förfrågan skickas ut till dig på det mejladress du har angivit för att bli kontaktad av arrangören. I samband med utskick av en bokningsförfrågan lämnar du som kund följande personuppgifter; namn, mejl, resedatum, antal resenärer och meddelande till samarbetspartnern. 

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss på e-post eller Webbens formulär. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn och mejl.

Uppgifter som samlas in via Mina sida
Om du registrerar en profil på activetrips.se (Mina sida) samlar vi in din e-postadress för att skapa inloggning. Vi samlar också in uppgift om ditt användarnamn. På Mina sida kan du sedan se dina sparade resor från dina sökningar på sajten samt välja att lämna uppgifter om namn. Du kan när som helst radera din profil och då tas all din profilinformation bort från vår databas.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på Active Trips nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. När du anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrevet via mejl accepterar du att Active Trips regelbundet får använda din mejladress för att skicka dig nyheter, marknadsinformation och annan kommunikation. I samband med varje marknadsföringsutskick har du möjlighet att kostnadsfritt och enkelt avregistrera dig från våra utskick. 

Hantering och lagring av personuppgifter
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. 

Utveckling av tjänster och service

Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder förutom att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels vår Webbplats, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. Det gäller också utveckling av våra produkter efter kunders önskemål och beteende och för att t.ex. åtgärda brister eller öka säkerheten. Vi använder  anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser.

När Active Trips har en skyldighet enligt lag
Behandling av dina personuppgifter kan också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagring & lagringstider
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom EU/EES, men kan överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES. T.ex. om en partner/underleverantör är i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

Vi sparar de personuppgifter vi samlar in i två (2) år eller så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. De lagstadgade kraven enligt andra lagar styr hur länge vi måste spara dina uppgifter. På Mina Sida sparas de uppgifter du har registrerat så länge användaridentiteten är aktiv. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Dina rättigheter
Du har rätt att, genom en skriftlig undertecknad ansökan, (kostnadsfritt en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda dina uppgifter för marknadsföringsändamål genom att avregistrera dig i våra nyhetsbrevs mejl.

För vidare kontakt kan du kan skicka ett brev eller mejla till support:
Stockholm Active Trips AB, Personuppgiftsansvarig
, 
Karlbergsvägen 72b, 113 35 Stockholm
, Sverige. 
E-mail: support@activetrips.se.

Organisationsnummer: 559119–7313 

Vid klagomål
Den som anser att ett företag bryter mot GDPR eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats

Cookies
En cookie (kakfil) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Active Trips använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part.
Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (sessionscookies). Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet. Sessionscookies sparas tillfälligt och försvinner när du stänger webbläsaren. Vi använder uteslutande session cookies förutom vid inloggning av Min sida då sätts en cookie som lagras och som används för att logga in användaren när de besöker Webbplatsen igen.
 
Cookies från tredje part 

Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad/aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är tillfälliga cookies (sessionscookies).

Ändring av Tjänsten

Active Trips förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller upphöra med, antingen tillfälligt eller permanent, Tjänsten (eller någon del av den), vare sig Active Trips meddelar detta i förväg eller inte. Du godkänner att Active Trips inte kommer att bära något ansvar gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan ändring, något sådant avbrott eller upphörande av Tjänsten helt eller delvis.

Upphörande

Du godkänner att Active Trips ensidigt och utan förvarning får radera din profil och din tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan. Grund till en sådan avstängning kan innefatta, utan att begränsas till: (a) brott mot eller överträdelser av dessa Användarvillkor eller Active Trips övriga avtal eller riktlinjer, (b) krav från polismyndigheter eller andra statliga myndigheter, (c) en begäran från dig (radering av konto som du påbörjat), (d) nedstängning av eller väsentlig modifikation av Tjänsten (eller någon del av den), (e) oväntade tekniska eller säkerhetsfel eller problem), (f) att du har varit involverad i bedrägeri eller andra olagliga aktiviteter. 

Friskrivning

Förväntningar på Tjänsten
Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick”. Active Trips lämnar inte några garantier på att (i) Tjänsten kommer att uppfylla dina krav, (ii) Tjänsten kommer att tillhandahållas utan avbrott, i rätt tid, eller felfritt, (iii) resultaten som härrör från användningen av Tjänsten är riktiga, (iv) att kvaliteten på någon av produkterna, tjänsterna, informationen eller något material som inhandlas eller införskaffas av dig genom Tjänsten uppfyller dina krav, och (v) att eventuella fel på Tjänsten kommer att rättas till. Informationen, programvaran och tjänsterna på Webbplatsen kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. 
Active Trips lämnar ingen garanti avseende riktigheten hos, och avsäger sig ansvar för felaktigheter avseende information och beskrivningar som visas på dess Webbplats (däribland, men utan att begränsas till, fotografier, listor över faciliteter, allmänna produktbeskrivningar, o.s.v.), som består av information och dess uppladdning från respektive leverantör. 


Inga utfästelser & rekommendationer
Active Trips lämnar inga garantier avseende tjänsterna som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer. Active Trips gör inga utfästelser gällande huruvida information, produkter och tjänster på denna Webbplats är lämpliga för något ändamål och det faktum att en produkt eller tjänst finns med på Webbplatsen innebär inte att Active Trips stödjer produkten eller tjänsten. Alla sådana tjänster tillhandahålls följaktligen utan garanti av något slag. 


Skadeersättning
Active Trips kommer inte att behöva betala skadestånd eller annan form av ersättning eller hållas ansvarig för några direkta eller indirekta skador, följdskador, oförutsedda eller särskilda skador som härrör från, eller på något sätt står i samband med, användningen av den här Webbplatsen.
Utan hinder av detta ska i vart fall det totala, kumulativa ansvar som vilar på Active Trips för skador enligt detta Avtal aldrig överstiga det belopp som Active Trips tjänar på produkten eller tjänsten som sådant skadestånd gäller.

Ingen olaglig eller förbjuden användning

Som ett villkor för att du ska få använda den här Tjänsten garanterar du att du inte kommer att använda Tjänsten för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor eller lag. Active Trips uppmuntrar dig att använda våra tjänster för planering och delning av resor förutsatt att du följer Active Trips Användarvillkor.

Immateriella rättigheter

Du accepterar att du inte får kopiera, bakåtkompilera eller försöka upptäcka källkod, distribuera eller skapa härledda verk baserat på Tjänsten, helt eller delvis. Du accepterar att inte använda Tjänsten på något annat sätt än genom gränssnittet som tillhandahålls av Active Trips för användning när du får tillgång till Tjänsten. Därutöver äger eller licensierar Active Trips all programvara som är tillgänglig från denna Webbplats, däribland men utan att begränsas till, all HTML-kod och alla webbkontroller. Det är uttryckligen förbjudet att reproducera eller vidaredistribuera den här programvaran.


Resmål

Även om de flesta resor sker utan problem kan resor till vissa platser innebära risker. När Active Trips visar erbjudanden från leverantörer av sådana resmål innebär detta inte en utfästelse eller garanti från Active Trips att sådana resor kan rekommenderas eller är riskfria och Active Trips bär inget ansvar för skador eller förluster som inträffar som en följd av en resa till sådana platser.
Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet och dessa Allmänna villkor. Eventuell tvist som kan uppkomma i samband med detta Avtal eller användningen av Active Trips Webbplats ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

ACTIVE TRIPS JUST NU
58
RESMÅL
21
AKTIVITETER
96
RESOR

FÅ ERBJUDANDEN & INSPIRATION


FÅ ERBJUDANDEN & INSPIRATION


VÅRA PARTNERS